Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 2
   Truy cập trong ngày : 745
   Tổng số truy cập : 2432082
CDO: Kế hoạch 2016 lãi ròng hơn 56 tỷ đồng, phát hành 13.5 triệu cp tăng vốn 3/17/2016 8:38:08 AM
ĐHĐCĐ thường niên 2016 của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (HOSE: CDO) đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với doanh thu gần 241 tỷ đồng, lãi ròng hơn 56 tỷ đồng, và chi cổ tức 15%. Đồng thời, cũng thông qua phương án phát hành cp.

Trong năm 2015, doanh thu của công ty đạt 181.5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần thực hiện năm trước và đạt 90% kế hoạch cả năm. Lãi sau thuế ghi nhận 37.3 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả năm 2014 và đạt 79% chỉ tiêu.

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông đã thông qua việc phát hành 13.5 triệu cp, bao gồm 3 triệu cp để trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15% tương đương tổng giá trị 30 tỷ đồng; 10 triệu cp phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và giá phát hành là 10,000 đồng/cp nhằm tăng vốn điều lệ và 500,000 cp phát hành cho cán bộ Công nhân theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Dự kiến, với số tiền 100 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, CDO sẽ đầu tư vào công ty CTCP Năng Lượng 30 tỷ đồng, đầu tư vào CTCP Lương thực Hồng Hà 50 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 20 tỷ đồng.

Lên đầu trang