Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 2
   Truy cập trong ngày : 398
   Tổng số truy cập : 881155
CDO: 24/01 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 1/12/2016 10:14:42 AM
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (HOSE: CDO) đã thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến là trong tháng 3/2016, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 25/01/2016.

Nội dung chính của Đại hội là thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; báo cáo của BKS; BCTC kiểm toán năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận; tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn; phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, 2015 và một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu đính kèm: Lên đầu trang