Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 278
   Truy cập trong ngày : 380
   Tổng số truy cập : 1393213
Thành viên HĐQT Lưu Thị Nhung đã mua 146,210 cp 10/12/2016 3:20:56 PM
Bà Lưu Thị Nhung - Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn Thiết kế & Phát triển Đô thị (HOSE: CDO) đã mua 146,210 cp trong tổng số 200,000 cp đăng ký mua từ 06/09 đến 05/10/2016. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu bà Nhung nắm giữ tăng từ 400,000 cp lên 546,210 cp (2.73%).

Tài liệu đính kèm: xem tại đâyLên đầu trang