Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 21
   Truy cập trong ngày : 450
   Tổng số truy cập : 1869774
Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị Công bố thông tin bất thường 6/29/2016 1:59:39 PM

Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2016. Quý cổ đông có thể xem tại đây
Lên đầu trang